Su Vasario 16-ąja!

Nerijus Korbutas 2020 vasario 16 d., 10:43  

Sveikiname Jus su Vasario 16-ąja – Lietuvos valstybės atkūrimo diena!
     

100-osios Petro Motiekaičio gimimo metinės

Nerijus Korbutas 2020 sausio 29 d., 08:41  

Prieš 100 metų - 1920 m. sausio 29 dieną Manaitų kaime, tuometiniame Smilgių valsčiuje, Panevėžio apskrityje (dabar Radviliškio raj.) gimė Petras Motiekaitis.
Petras Motiekaitis lig šiol yra ne tik įžymiausias Lietuvos aviamodeliuotojas, bet ir apskritai įžymiausias Lietuvos sportininkas - kaip joks kitas Lietuvos sportininkas, per savo gyvenimą pasiekė 16 pasaulio ir 22 tuometinės TSRS rekordus aviamodeliavimo srityje. Jis yra pripažintas ir kaip 5-ių odos apdirbimo bei 2 spalvotosios fotografijos išradimų autorius.
Suprojektavo ir pastatė 4 savos konstrukcijos skraidymo aparatus, vienas jų motorizuotas.
Motiekaitis aktyviai domėjosi ne tik aviacija, bet ir gamta. Jis surinko 460 dieninių ir naktinių drugių kolekciją, o vienas iki tol nežinomas jo atrastas drugelis buvo pavadintas atradėjo pavarde.
2000 m. jo vardu pavadinta gatvė Zokniuose.
Minėdami šią gražią sukaktį kviečiame peržiūrėti mūsų surinktą informaciją apie šį legendinį žmogų.

     

120-osios av. kpt. Prano Gudyno gimimo metinės

Nerijus Korbutas 2020 sausio 12 d., 12:56  


Minime 120-ąsias Karo lakūno av. kpt. Prano Gudyno gimimo metines.
Pranas Gudynas gimė 1900 m. sausio 12 d. Mauručių kaimo ūkininkų šeimoje, baigė Veiverių mokytojų seminariją, 1920 m. įstojo į Karo mokyklą, 1927 m. tapo 4-os eskadrilės karo lakūnu, 1929 m. būdamas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Augustino Voldemaro adjutantu žuvo per pasikėsinimą į A.Voldemarą. Įvykio metu taip pat sužeistas kitas Ministro Pirmininko adjutantas kpt. Leonas Virbickas, bei atsitiktinai įvykio vietoje atsidūrusi panelė Galina Juodakytė.
Po mirties vyr. ltn. Pranas Gudynas apdovanotas Vyties kryžiaus 3 laipsnio ordinu ir pakeltas į kapitonus. Su didelėmis iškilmėmis palaidotas Veiverių kapinėse.

     

Skulptoriui Juozui Šlivinskui - 70

Nerijus Korbutas 2020 sausio 02 d., 02:16  Garbingo 70-ojo jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname dailininką, skulptorių Juozą Šlivinską !
Šio iškilaus Lietuvos menininko rankomis sukurta skulptūra Dariui ir Girėnui Ąžuolyne Kaune, didelis indėlis statant Aviatorių Memorialą Aleksoto aerodrome, paminklai Feliksui Vaitkui Linkuvoje ir Airijos Balinrobo miestelyje, A.Gustaičio, F.Vaitkaus biustai, bei nesuskaičiuojama galybė kitų paminklų ir memorialinių lentų.
Linkime ilgų, kūrybos kupinų metų!

SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
     

† Remigijus Sabulis 1954-2019

Nerijus Korbutas 2019 gruodžio 30 d., 01:12  

Netekome aktoriaus ir režisieriaus Remigijaus Sabulio.
Remigijus, be galybės vaidmenų kine ir teatre, paliko ryškų atminimo ženklą ir Lietuvos aviacijos istorijoje - 1983 m. įkūnijo Steponą Darių R.Vabalo filme "Skrydis per Atlantą", o 2013 m. pastatė dokumentinį filmą "Lituanicos paslaptis".
Užuojauta artimiesiems ir bendražygiams.


SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
     

Su Šventėmis!

Nerijus Korbutas 2019 gruodžio 24 d., 06:37  


Linksmų šv. Kalėdų, visokeriopai turtingų 2020!!!

SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
     

Karo aviacijos mokyklai - 100

Nerijus Korbutas 2019 gruodžio 16 d., 12:11  


Aviacijos mokyklos viršininkas kapitonas J.M.Laurinaitis 1919 m. gruodžio 16 d. išleido Karo aviacijos mokyklai įsakymą Nr.270, kurio pirmoje dalyje skelbiama tokia informacija:
"Generalinio štabo viršininko įsakymu š.m. gruodžio 16 d. 10 val. Karo aviacijos Mokykla dalyvauja pamaldose Įgulos bažnyčioje. Po pamaldų bus išleidimo iškilmės ir išleidžiamojo įsakymo skaitymas. Iškilmėse dalyvauja Karo Mokyklos Viršininkas generolas leitenantas Galvydis Bikauskas. Visi mokiniai turi būti apsitaisę lauko žygiuotės formoj. 9.20 m. ryto majoras Josiukas veda į iškilmes."
Kitose dokumento dalyse paskelbtas Įsakymas Lietuvos kariuomenei Nr. 206, kuriame išvardijami baigusieji, jiems suteikti laipsniai ir jų paskyrimo vieta. Taip baigėsi 9,5 mėn. trukęs pirmosios karo aviacijos mokyklos laidos mokymas. Išleidus absolventus mokykla išformuota. Baigusieji mokyklą tapo besikuriančios Lietuvos Karo aviacijos branduoliu, dalis jų liko aviacijoje iki pat 1940 metų.
Minint šią labai svarbią datą kviečiame paskaityti apie Karo aviacijos mokyklą, jos vadų, mokinių prisiminimus, baigusiųjų biografijas ir žinoma, virtualią parodą - "Karo aviacijos mokyklai - 100!"
Kviečiame peržiūrėti!

     

Karo lakūnui, av. pulkininkui leitenantui Juozui Narakui - 120

Nerijus Korbutas 2019 gruodžio 05 d., 06:43  


Prieš 120 metų, 1899 m. gruodžio 5 d. Bružių kaime., Smilgių vls., Panevėžio aps. Motiejaus Narako ir Onos Giedrikaitės šeimoje gimė Juozas Narakas.
Baigė Panevėžio realinės m-los 4 klases, 1919 m. įstojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo nepriklausomybės kovose. 1923 m. pateko į aviaciją. 1926 m. suteiktas karo lakūno vardas. Iki voldemarininkų maišto 1934 m. Lietuvos Kariuomenėje padarė puikią karjerą, mokėsi tuometinės Čekoslovakijos gen. štabo akademijoje. 1934-1936 m. kalėjo. Atleidus nuo bausmės, nuo 1936 m. dirbo Prekybos ir pramonės rūmuose Kaune, nuo 1938 m. žurnalo „Lietuvos sparnai" ats. redaktorius. 1939 m. grąžintas turėtas karinis laipsnis, apdovanojimai ir įskaitytas į aviacijos karininkų atsargą. 1941 m. kalintas NKVD kalėjime, vėliau prisidėjo prie Vietinės rinktinės, 1942 m. paskirtas vidaus reikalų generaliniu tarėju, tačiau 1943 m. dėl nepritarimo nacių vykdomai politikai gestapo suimtas ir išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Ten kalėjo iki 1945 m., kuomet sąjungininkų išlaisvintas pasitraukė į Švediją. Ten ir gyveno iki mirties 1989 m. Palaidotas Geteborge.
Juozas Narakas - nepaprastai įdomios biografijos asmenybė, tačiau, jo gyvenimas lig šiol praktiškai netyrinėtas, tad neabejotinai dar sulauks rimtesnio PlienoSparnai.lt komandos dėmesio.
Kviečiame susipažinti su pagrindiniais biografijos duomenimis ir J.Narako paliktais atsiminimais apie Lietuvos karo aviaciją:

KARO LAKŪNAS, AV. PLK. LTN. JUOZAS NARAKAS
     

Stepono Dariaus giminės I d. Amerika

Nerijus Korbutas 2019 lapkričio 26 d., 12:24  Dariaus brolis Boleslovas ir motina Augustina 1933 m. liepos 15 d.


Kviečiame paskaityti svetainės administratoriaus Nerijaus Korbuto parengtą straipsnį apie legendinio lakūno Stepono Dariaus šeimą ir jos gyvenimą Amerikoje.


     

Mums 11 !

Nerijus Korbutas 2019 lapkričio 23 d., 02:07  

Ypatingai smagu jus sveikinti su Lietuvos Kariuomenės diena tokių istorinių įvykių apsuptyje. Vos prieš porą dienų nubildėjo Radviliškio mūšio 100-metis, vakar įvyko iškilmingos 1863–1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių valstybinės laidotuvės, o šiandien Lietuvos Kariuomenės 101 !
Na, o mes, be visų kitų garbingų reikalų, lapkričio 23 d. kaip ir kasmet, švenčiame ir PlienoSparnai.lt gimtadienį. Šįkart - jau 11-ą! Ačiū už bendrystę! Būkite pasveikinti, švęskite Laisvę!


SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
     
Eiti į puslapį       >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis