Karo aviacijos mokyklai - 100

Nerijus Korbutas 2019 gruodžio 16 d., 12:11  


Aviacijos mokyklos viršininkas kapitonas J.M.Laurinaitis 1919 m. gruodžio 16 d. išleido Karo aviacijos mokyklai įsakymą Nr.270, kurio pirmoje dalyje skelbiama tokia informacija:
"Generalinio štabo viršininko įsakymu š.m. gruodžio 16 d. 10 val. Karo aviacijos Mokykla dalyvauja pamaldose Įgulos bažnyčioje. Po pamaldų bus išleidimo iškilmės ir išleidžiamojo įsakymo skaitymas. Iškilmėse dalyvauja Karo Mokyklos Viršininkas generolas leitenantas Galvydis Bikauskas. Visi mokiniai turi būti apsitaisę lauko žygiuotės formoj. 9.20 m. ryto majoras Josiukas veda į iškilmes."
Kitose dokumento dalyse paskelbtas Įsakymas Lietuvos kariuomenei Nr. 206, kuriame išvardijami baigusieji, jiems suteikti laipsniai ir jų paskyrimo vieta. Taip baigėsi 9,5 mėn. trukęs pirmosios karo aviacijos mokyklos laidos mokymas. Išleidus absolventus mokykla išformuota. Baigusieji mokyklą tapo besikuriančios Lietuvos Karo aviacijos branduoliu, dalis jų liko aviacijoje iki pat 1940 metų.
Minint šią labai svarbią datą kviečiame paskaityti apie Karo aviacijos mokyklą, jos vadų, mokinių prisiminimus, baigusiųjų biografijas ir žinoma, virtualią parodą - "Karo aviacijos mokyklai - 100!"
Kviečiame peržiūrėti!

     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis