Stepono Dariaus grįžimui į Lietuvą - 100

Pijus 2020 liepos 27 d., 09:12  
Lygiai prieš 100 metų, 1920 m. liepos 27 d., Pirmojo pasaulinio karo veteranas Steponas Darius iš JAV grįžo į Lietuvą. S. Darius kartu su kitais atvykusiais Amerikos lietuviais norėjo prisidėti kuriant Lietuvos kariuomenę, taip pat dalyvauti Nepriklausomybės kovose. Per beveik 7 metus, kuriuos Darius praleido Lietuvoje, jis tapo svarbiausia Lietuvos sporto asmenybe - propagavo krepšinį, futbolą, beisbolą, ledo ritulį, boksą, kitus sportus, projektavo pirmąjį Lietuvos stadioną. Tapęs karininku, Darius sugebėjo žaisti ir Lietuvos nacionalinėse rinktinėsė, dalyvauti pirmosiose įvairių sporto šakų varžybose. 1922 m. jis pirmą kartą išskrido savarankiškai, 1924 m. tapo karo lakūnu, o 1927 m. buvo pakeltas į Aviacijos kapitonus. Tarp ryškiausių šio lakūno ir sportininko darbų - Lietuvos aeroklubo sukūrimas 1927 m. Dariaus septynerių metų gyvenimo Lietuvoje tarpsnis negali nekelti susižavėjimo, nes parodo, kiek daug pasiekti ir sukurti gali vienas žmogus.


1920 m. liepos 27 d. savo užrašuose Darius apibūdino taip:
"Apleidau Eydkuhnus. Kaip 2 v.v. pamačiau Lietuva. Puiki laukai ir tyras oras. Paemu Metropolis Viešbuti. Vakare susidraugauju su Lietuvos apgineju kareiviu Antanas Vainauskas iš pirmo parubežio pulko."     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis